Kirkegårdens historie gennem tiderne

Kirkegården er blevet udvidet et utal af gange gennem tiden for at følge med byudviklingen og et større befolkningsgrundlag.

Kirkegårdens historie er knyttet til Sct. Jørgens kirkes historie. Kirkegården havde oprindeligt en meget beskeden størrelse, der hang sammen med, at Sct. Jørgens kirke var en hospitalskirke.

I forbindelse med en omfattende renovering af Sct. Jørgens kirke i 1960-65 blev der foretaget arkæologiske udgravninger og man fandt under kirkens gulv rester af et lille kapel af træ fra den tidlige middelalder på ca. 5 x 7 meter. Kapellet var til brug for de spedalske, der i denne periode levede her isoleret uden for byen. Der blev udgravet skeletter, der havde tydelige tegn på spedalskhed.

Kirken blev senere sognekirke og kirkegården blev udvidet for at følge med byudviklingen og en voksende befolkning.