Referat konstituerende møde 24. november 2022

Referat konstituerende møde. nr. 1, den 24. november 2022

 

Indledningsvist fællesspisning for valgte medlemmer og suppleanter. Herefter afholdes det

konstituerende møde.

 

Først valgte medlem, Bo Møller Linnebjerg er mødeleder indtil der er valgt en ny formand.

 

1. Fraværende: Ole Lindgaard Jørgensen, Kari Einarsson, Anna Pia Holmgaard Axelsen, Annie Bech De 3 sidstnævnte suppleanter.

 

2. Bemærkninger til dagsordenen:

- køb af mikrofon til kirken

- lys i tårnet

- møbler til organist kontor

- Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 01-01-2022 til 30-06-22

- Der refereres til vedhæftede cirkulære CIR1H nr 9169 af 28/02/2022 i det efterfølgende.

- Liste over valgte medlemmer til Sankt Jørgens menighedsråd vedhæftet

- Følgende stedfortrædere er inviteret til spisning og efterfølgende konstituerende møde; Kari Einarsson, Anna Pia Holmgaard Axelsen, Peter Wraae Poulsen og Annie Birgit Bech (nævnt i valgt rækkefølge).

- Etablering af stående og midlertidige udvalg foretages i januar.

 

3. Afgivelse af menighedsrådserklæring (nye medlemmer; Ole Lindgaard Jørgensen, Lise

Rostgaard Moestrup og Helle Margrethe Hansen):

 

4. Valg af formand:

Claus Ribe Bagge valgt som formand.

9 stemmer afgivet. 7 stemmer på Claus Ribe Bagge, 1 stemme på Helle Margrethe Hansen, 1 blank.

 

Herefter leder den valgte formand mødet

 

5. Valg af næstformand:

Helle Margrethe Hansen valgt som næstformand.

9 stemmer afgivet. 7 stemmer på Helle Margrethe Hansen, 2 blanke.

 

6. Valg af kasserer:
Bo Møller Linnebjerg valgt som kasserer.

 

7. Valg af kirkeværge:

Bo Møller Linnebjerg valgt som kirkeværge.

 

8. Valg af kontaktperson:
Formanden Claus Ribe Bagge valgt som kontaktperson.
 

 

9. Valg af tegningsberettigede menighedsrådsmedlemmer:
Formanden Claus Ribe Bagge og næstformanden Helle Margrethe Hansen valgt som tegningsberettigede.

 

10. Valg af formand for valgbestyrelsen:

Anne-Mette Graubæk valgt som formand for valgbestyrelsen.

 

11. Valg af bygningskyndig:
Jess Heine Andersen valgt som menighedsrådets bygningssagkyndige.

 

12. Valg af to repræsentanter og to stedfortrædere til kirkegårdsudvalget som er Sankt Jørgens repræsentanter i Svendborg kirkegårdes bestyrelse:
Claus Ribe Bagge og Helle Margrethe Hansen valgt som repræsentanter.

Ulla Kjærsgaard valgt som stedfortræder for Claus Ribe Bagge. Anne-Mette Graubæk valgt som stedfortræder for Helle Margrethe Hansen.
 

13. Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 01-01-2022 til 30-09-2022 for Sankt Jørgens kirkekasse (vedhæftet):

Menighedsrådet anbefaler at midler afsat i 2022 budget, til renovering af 1. sal, Strandvej 97, opspares idet arbejdet ikke forventes udført i indeværende år.
Kvartalsrapport af 01.01- 30.06. og kvartalsrapport af 01.01-30.09.22 godkendt.

 

14. Mødeplan for kirkeåret 2022 – 2023:

Mødeplan gennemgået og tilrettet. Planen sendes ud med referat.
Der tilføjes provstesyn til mødeplanen. Syn afvikles 16.5.2023 kl. 10.

 

15. Eventuelt:
Nye menighedsrådsmedlemmer skal fotograferes til hjemmeside.
Anne-Mette Graubæk udarbejder skrivelse med gode råd om menighedsrådsarbejde til nye menighedsrådsmedlemmer.
Der er indhentet tilbud på indkøb af mikrofon til kirken, der kan tilsluttes det eksisterende lydanlæg. Pris 12.500 kr. ex. moms. Menighedsrådet godkender tilbuddet.
Indkøb af bord og stole til organistkontor. Pris ca. 15.000 kr. Menighedsrådet godkender indkøb.
Der tændes for belysning i kirketårnet i december, men beslutningen kan tages op til genovervejelse.
 

 

16. Underskrift mødereferat:

 

Mødet slut: 21.10