Sct. Jørgens Kirkes vision

Sct. Jørgens Kirke er tilgængelig. Den bygger på traditionen og formidler med nutidig relevans.

 

Kirken står fast på, at det kristne budskab om troen, håbet og kærligheden er et meningsfuldt fundament for alle menneskers liv.

 

Kirken forbinder mennesker, som i det kristne fællesskab løftes af troens styrke og lys.

 

 

Menighedsrådets opgaver

 

Menighedsrådet administrerer kirkens og præsteembedets indtægter og bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom efter fastsatte regler. 


Menighedsrådet foretager indstilling til ledige præstestillinger, administrerer og ansætter medarbejdere ved kirken.

 

I begyndelsen af hvert kirkeår beslutter menighedsrådet, hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Formanden indkalder til mødet og udsender før mødet dagsorden med de punkter, der skal behandles på mødet. Mødet ledes af formanden.

Menighedsrådets møder er offentlige. Dog kan menighedsrådet beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre.

En gang om året afholdes offentligt menighedsmøde, hvor regnskabet for forrige år forelægges.

 

 

Menighedsrådets udvalg

Klik på udvalg for at læse beskrivelse af rammer og opgaver

 

Aktivitetsudvalg

 

Børne- og ungeudvalg

 

Forretningsudvalg

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg

 

Kommunikationsudvalg

 

Udvalg for grøn omstilling

 

Valgbestyrelse (i henhold til Vejledning om Valg til menighedsrådet)