Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet administrerer kirkens og præsteembedets indtægter og bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom efter fastsatte regler. 


Menighedsrådet foretager indstilling til ledige præstestillinger, administrerer og ansætter medarbejdere ved kirken.

I begyndelsen af hvert kirkeår beslutter menighedsrådet, hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Formanden indkalder til mødet og udsender før mødet dagsorden med de punkter, der skal behandles på mødet. Mødet ledes af formanden.

Menighedsrådets møder er offentlige. Dog kan menighedsrådet beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre.

En gang om året afholdes offentligt regnskabsmøde, hvor regnskabet for forrige år forelægges.

Menighedsrådets værdigrundlag:

Udgangspunktet for det kirkelige arbejde er gudstjenesten.

Målet er at give den tro, det håb og den kærlighed som vi møder her videre i holdning og handling.

Det sker blandt andet ved:

  • At skabe mulighed for levende, aktive fællesskaber
  • Folkeoplysende arbejde
  • Kirkelig undervisning og samtale om tro
  • Kirkeligt socialt arbejde
  • Musikalsk engagement
  • At forme en god arbejdsplads for de ansatte
  • Positivt forvalterskab i forhold til bygninger og ansatte