Kirkebil

For ældre og gangbesværede beboere i sognet samt sognebåndsløsere i Svendborg by og nabosogne, der ønsker kørsel til gudstjeneste, kan der bestilles kirketaxa ved henvendelse til kirkekontoret tlf. 6221 4020.