Kirkens historie


Sct. Jørgens Kirkes historie kan spores helt tilbage til 1100-tallet, hvor spedalskheden hærgede overalt i Europa. Dengang isolerede man de spedalske udenfor byerne. Man byggede huse eller stiftelser, der blev kaldt Sct. Jørgensgårde efter de spedalskes værnehelgen, Sct. Jørgen. Der har været ca. 40 Sct. Jørgensgårde rundt om i landet.

For Svendborgs vedkommende blev den indrettet sydvest for byen i den sydlige del af Sørup sogn, i det der nu er Sct. Jørgens-parken. Og da man ikke kunne lade de syge besøge byens kirker, var der til stiftelsen også knyttet en kirke eller et kapel, som Sct. Jørgens Kirke blev benævnt de første mange år.

Trækirke ca. år 1150

Man regner med, at den allerførste trækirke på stedet ikke har målt mere end 5 x 7 meter.

I slutningen af 1200-tallet stod den første ung-gotiske stenkirke på stedet færdig. Den var bygget udenom den oprindelige kirke. Allerede i slutningen af 1300-tallet blev den forlænget med et fag mod vest.

På den tid hærgede den sorte død, så måske var kirken blevet for lille til hospitalets lemmer, måske ønskede man plads til flere altre.

Sengotisk kirke ca. år 1300

I slutningen af middelalderen fik kirken endnu to udvidelser. Først blev en søndre korsarm føjet til kirken, og mod vest byggede man et svært tårn.

Sidst i 1400-tallet var spedalskheden stort set udryddet.

 

Derfor blev Sct. Jørgensgårdene ophævet ved Christian 3.s reces fra 1542. 

Kirken ca. år 1500

Men stiftelsen blev opretholdt som asyl for gamle og svagelige, der ikke havde familie at ty til. Kapellet blev også liggende og kom til at fungere som sognekirke for de nærmestboende bønder og fiskere.

 

I 1878 blev kirken på ny restaureret, denne gang meget hårdt. Helt bevidst havde man søgt at skabe en kirke, der dannede en harmonisk helhed og så ud, som om den var bygget på en gang. Alle træk der viste noget andet, var enten fjernet eller gemt væk under pudslaget. 

 

Ved den seneste restaurering i 1960-65 har man søgt at give Sct Jørgens Kirke dens historie tilbage. Gulvet blev sænket, her fandt man spor af trækirken, og pudslaget fra 1878 blev fjernet, så murværket nu træder levende frem under kalken. Samtidigt blev de små rundbuede vinduer erstattet med høje, slanke vinduer, der minder om de oprindelige fra koret.

Læs også brochuren om Sct. Jørgens Kirke, der ligger fremme i våbenhuset.
Bogen "Sct. Jørgens Historie" af Erik Nissen er blevet genoptrykt og indeholder nu også et afsnit om sognegårdens historie.

Bogen kan købes på kirkekontoret for 50,- kr.

Den kan også downloades og læses HER