Dagsorden til møde den 15. maj 2024

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Dagsorden til møde nr. 6, den 15. maj 2024, kl. 18:30 i sognegården

1. Fraværende: Birgith Lotzfeldt

2. Bemærkninger til dagsordenen:

Beslutningspunkter:

 

3. Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal (bilag 1 - eftersendes)
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2024 gennemgås.

 

4. Retningslinjer for arkivering af menighedsrådets dokumenter (bilag 2)
Der ønskes en drøftelse og eventuel vedtagelse af retningslinjer for arkivering af relevante dokumenter, herunder placering af opgaven.

 

Punkter til drøftelse:

 

5. Drøftelse af samtaleskema om grøn omstilling fremsendt til PU (bilag 3)
Samtaleskema gennemgås med henblik på fælles drøftelse

 

6. Retningslinjer ved gudstjeneste uden medvirkende af præst (bilag 4)

 

Kaffepause

 

Orienteringspunkter: (Intet referat)

 

7. Orientering fra formanden.

 

8. Orientering fra præsterne.

 

9. Orientering fra kontaktperson.

 

10. Orientering fra kasserer.

 

11. Orientering fra kirkeværge.

 

12. Orientering fra FU.

 

13. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

 

14. Orientering fra udvalgsformænd.

 

15. Orientering fra øvrige medlemmer.

 

16. Eventuelt.

 

Underskrift af referat.

 

Mødet slut: