Vielse

Kontakt kirkekontoret for at aftale tid for en vielse. 


Normalt foretages vielsen af den af sognets præster, der har den følgende søndags gudstjeneste. 
Vielserne ligger som hovedregel lørdage kl. 13.00, kl. 14.30 eller kl. 16.00.

For at blive viet i folkekirken skal mindst en af parterne være medlem.Folkeregister / ægteskabskontor i bopælskommunen udsteder en ”prøvelsesattest”, der dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes.   

Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.

Flere oplysninger, ansøgning til brug for prøvelsesattest og evt. navneændring på bryllupsdagen foregår via den digitale selvbetjeningsløsning på  
borger.dk

 

Præsten kontakter jer for at aftale et møde før vielsen.

For at blive viet i Sct. Jørgens Kirke skal en af jer bo i sognet eller have tilknytning til sognet.

Du finder flere oplysninger om vielse på Kirkeministeriets borgerportal

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.