Indsamling

Bidrag kan gives som kontanter i kirkens indsamlingsbøsser, der er opsat ved søndagens gudstjeneste. Der kan også betales med MobilePay eller ved bankoverførsel. Klik på linket  og læs mere om det enkelte formål.


Menighedsrådet har valgt følgende formål i kirkeåret 2023:


27. november 2022 - 1. søndag i advent - sognets julehjælp . MobilePay 537370

4. december 2022 - 2. søndag i advent - sognets julehjælp. MobilePay 537370

11. december 2022 - 3. søndag i advent - sognets julehjælp. MobilePay 537370

18. december 2022 - 4. søndag i advent - sognets julehjælp. MobilePay 537370

1. januar - nytårsdag - bibelselskabet

5. februar - septuagesima - eksistensen MobilePay 96494 mrk. "kollekt"

19. februar - fastelavnssøndag - Sct. Nicolaitjenesten Fyn.  Sparekassen Fyn: reg. Nr. 0828 kontonr. 0000831115

12. marts - 3. søndag i fasten - Folkekirkens nødhjælp - MobilePay 114400

9. april - påskedag - KFUM og K - MobilePay 88255

10. april - 2. påskedag - KFUM og K -  MobilePay 88255

14. maj - 5. søndag efter påske - Folkekirkens ungdomskor - MobilePay 300691

28. maj - pinsedag - Danmission

29. maj - 2. pinsedag - Danmission

9. juli - 5. søndag efter trinitatis - Tro i dialog - Bidrag på reg.nr. 4190 konto 6000398 - mærket Tro i Dialog

september - høstgudstjeneste - Kofoeds skole - MobilePay 18803 - Kirkens korshær - MobilePay 316800

10. september - 14. søndag efter trinitatis - Spedalskhedsmissionen 

5. november - alle helgen - Danske Sømands- og Udlandskirker