Referat møde torsdag den 15. juni 2023

      Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

      Referat møde nr. 7, den 15. juni 2023

1. Fraværende:
Line Nissen, Ole Jørgensen, Thomas Neergaard

2. Bemærkninger til dagsordenen:

Beslutningspunkter:

3. Godkendelse af foreløbigt budget 2024 (bilag 1)
”Budgetbidraget for 2024 for Sct. Jørgens Sogns Menighedsråd godkendes (CVR 16410217), budgetbidrag afleveret 15 -06-2023 kl. 11:31)”

4. Endelig godkendelse af tilrettet personalepolitik (bilag 2)
Godkendt med enkelte sproglige rettelser.

5. Godkendelse af nye vedtægter for Svendborg Kirkegårde (bilag 3)
Godkendt.

6. Vedtægter for kirke- og kirkegårdsudvalg jf. MHRL § 17 (bilag 4)
Godkendt.

7. Evt. nedsættelse af kirke- og kirkegårdsudvalg
Nedsættelse af udvalg foretages i forbindelse med menighedsrådets konstituering for kirkeåret 2024.
 

Punkter til drøftelse:

8. Kirketaxa – drøftelse af retningslinjer og økonomi (bilag 5 – eftersendes)
Retningslinier og økonomi blev drøftet.

9. Budgetopfølgning. Det er planen løbende at drøfte enkelte poster i budget/regnskab (bilag 6)
Ulla Kjærsgaard og Claus Bagge identificerer årsagen til stigning i budget for løn til kirkesangere og stiller forslag til den fremtidige brug af kirkesangere.

10. Forberedelse til seminar 10. september 2023 // godtfrastart.dk
Gennemgang ved Helle Hansen.

 Pause – kaffepause

 Orienteringspunkter:  (Intet referat)


11. Orientering fra formanden.

12. Orientering fra præsterne.

13. Orientering fra kontaktperson.

14. Orientering fra kasserer.

15. Orientering fra kirkeværgen.

16. Orientering fra FU.

17. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

18. Orientering fra udvalgsformænd.

19. Orientering fra øvrige medlemmer.

       20.  Eventuelt.

      Underskrift af referat.

      Mødet slut: 22.00