Attester og navneændring

 
For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen. 
 
På borger.dk kan du finde mere information om navneændring og  anmelde navneændring. 
 
På Familieretshusets hjemmeside kan du finde oplysninger om navneloven, lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.

Det koster 559, 40 kr. (i 2023) at få behandlet en navnesag. Beløbet reguleres hvert år den 1. jan.

Betaling foregår ligeledes via borger.dk

 

Attester rekvireres ved personlig henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet eller på borger.dk