Menighedsrådsmedlemmer

Valgperioden er 2 år fra den 27. november 2022

til 1. søndag i advent 2024. 

Menighedsrådet har pr. den 23. nov. 2023 konstitueret sig således:

Claus Ribe Bagge

Menighedsrådsformand

Helle M. Hansen

Næstformand og kontaktperson

Bo Linnebjerg

Kirkeværge og kasserer

Anne-Mette Graubæk

Formand for kommunikationsudvalg

Birgith Lotzfeldt

Formand for aktivitetsudvalget

Ulla Kjærgaard

Menighedsrådsmedlem

Kirsten M. Larsen

Menighedsrådsmedlem

Lise R. Moestrup

Formand for Børne-Ungeudvalget

Ole Jørgensen

Menighedsrådsmedlem

Line Nissen

Sognepræst

Thomas Neergaard

Sognepræst

Solveig Andreasen

Kordegn, meninghedsrådets sekretær