Kontakt til kirken og kirkens ansatte

Kirkekontor, Brydegårdsvej 15, 5700 Svendborg 

sikker post med NemID

Line Nissen

Sognepræst (kbf)

Strandvej 84

Tlf. 6221 2025

Træffes bedst kl. 11-12 undtagen fredag

Email: lehv@km.dk

Thomas Neergaard

Sognepræst 

Strandvej 97

Tlf. 3021 9022

Mandag er fridag

Email: tmsn@km.dk

Solveig Andreasen

Kordegn 

Email: soa@km.dk

Tlf. 6221 4020

Træffes tirsdag-torsdag 10-13, torsdag også 16-18, fredag 10-12

 

Heidi Graungaard

Kirketjener

Email: kirketjener2@sctjoergens.dk

Tlf. 3053 2543

 

Torben Sørensen

Kirketjener

Email: kirketjenerts@sctjoergens.dk)

Tlf.3053 6574

 

Sanna Räsänen

Rasmus Grønborg

Lisbeth Heide

Kirkesanger

Menighedsråd:

Claus Ribe Bagge

Menighedsrådsformand

Email: clausbagge@hotmail.com

Strandvej 37, 5700 Svendborg

Tlf. 6163 8677

Bo Linnebjerg

Kasserer og kirkeværge

Email: blinnebjerg@gmail.com

Kingosvej 6, 5700 Svendborg

Tlf. 2616 0030

Regnskabsfører:

Helle Solveig Hansen

Karina  Knudsen

Det fælles regnskabskontor ved

Svendborg Provsti

Egensevej 15

Tlf. 4028 6210

Tirsdag - torsdag: kl. 09.00 - 14.00

 

Svendborg kirkegårde

Aftaler om gravsted m.v.

 

Tlf. 6221 0533 

Dennis Andersen


Kirkegårdsleder 

Assistens Kirkegården

Helle Jensen


Gartner

Sct. Jørgens Kirkegård