Kirkegårdens historie

Kirkegårdsvandring på Sct. Jørgens Kirkegård

Vi vil gerne tage jer med på en lille rundtur på kirkegården sammen med den tidligere graver Jens Andersen, der vil vise smukke steder på kirkegården og ændringer i gravstedskulturen fra store grave til mere simple og anonyme grave.

Følger vi stien fra hovedindgangen forbi kirken til venstre, møder vi den gamle afdeling af kirkegården.

Oversigtskort over kirkegård

1* Fotograf Peder N. Saxdorfs gravsted.

Typisk gravsten i 1800-tallet

Lige så længe man har sat gravminder, lige så længe har det været vigtigt at fortælle, hvem afdøde var, hvad vedkommende var, og hvornår vedkommende levede.

Siden den tidlige middelalder har man så typisk brugt en gravsten til disse informationer.

Gravstene over fotograf Peder N. Saxdorff (1832- 1896) og Peter Albert Saxdorff er eksempler på gravsten, der tårner sig op mod himlen, ledsaget af flere linjers tekst, hvor hvert enkelt bogstav sirligt er indhugget i stenens overflade.

Sådan så en gravsten typisk ud i 1800-tallet.

 

Gå videre til Station 2