Medlemskab

Indmeldelse i folkekirken sker ved dåben. 
 
Optagelse/ genoptagelse i folkekirken kan ske ved henvendelse til en  præst. 
   
Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til bopælssognet. Fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor du er født og døbt skal vedlægges. 
   
Ved udmeldelse fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger i folkekirken. 
    
For yderligere oplysninger om ændring af medlemskab se Kirkeministeriets borgerportal