Kirkekaffe i sognegården

Den 2. søndag i måneden efter søndagsgudstjenesten.

Alle er velkomne

 

Kalender for kirkekaffe