Alter

Alterkalk og disk

Fremstillet af sølvsmed Oluf Olufsen Rye, der var sølvsmedemester med borgerskab i Svendborg fra 1741. Kalken bærer det Lehnske våbenskjold på siden og er derfor sandsynligvis skænket af Johan Lehn, der overtog Hvidkilde i 1725 og lod kirken restaurere 1737 Oblatæsken har mesterstempel Michelsen indgraveret, 1863. Giveren er muligvis Otto Diderik Rosenørn-Lehn, der overtog Hvidkilde i 1860, da dennes initialer er indgraveret på undersiden.

Vinkande

Sølvkande fra Georg Jensens sølvsmedie og tegnet i 1920 af kunstneren Johan Rohde (1856-1935).

Alterstager

Messingstager skænket til kirken i 1594 af Erik Hardenberg og hustru Anne Rønnow, Hvidkilde. Deres initialer og våbenskjold er indgraveret på stagerne

Krucifiks

Forgyldt Krucifiks i bronze udført af billedhugger Erik Heide. Erhvervet i 2008

Alteret