Sognegårdens bygninger i dag

Den store bygning

- Store kloster - er fra 1738. Østgavlen stammer dog fra den tidligere bygning; her er særligt den gamle ”kurveformede” dør interessant. 

Bygningen rummer mødesal (Store sal og Lille sal) og kontorer.

Den anden bygning

– Lille kloster - også kaldet ”det Lehnske hospital” - er nogle år yngre. Bygningen er opkaldt efter bygherren, den daværende ejer af Hvidkilde, Johan Lehn.

De nuværende hospitalsbygninger blev opført, efter at en voldsom brand havde raseret stedet i 1712.

Lille kloster rummer idag kontorer, bl.a. kirkekonteret.

Store kloster - hospitalet som menighedshus:
Portrummet

I 1998 købte menighedsrådet de gamle bygninger. Med støtte fra ”A.P. Møller og Hustrus Fond til Almene Formål” og med Pluskontoret, Aarhus, som arkitekter foretog menighedsrådet i 2005 en gennemgribende renovering af bygningerne.
Hospitalet summer i dag af liv, idet det fungerer som en moderne sognegård, der ikke kun rummer kirkens mangesidede aktiviteter, men også kan benyttes af foreninger i sognet. 

I store klosters portrum var den tidligere adgangsvej til kirkegården. Portrummet er i dag udsmykket med et  relief i bronze, nedlagt i gulvet. Det er lavet af kunstneren Erik Heide og forestiller Fisken, et gammel Kristus-symbol.

Relieffet har indskriften "IXTHYS", hvilket er det græske ord for "FISK". Bogstaverne IXTHYS er samtidig på græsk de første bogstaver i ordene "Jesus Kristus, Guds Søn, Frelseren".

Den store sal:

Udsigt fra Store sal mod øst ud gennem den kurveformede dør.

Man kan endvidere se kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsens skitse til den midterste glasmosaik i kirken. 

På endevæggen mod vest hænger et maleri af kunstneren Arne Haugen Sørensen. Det bærer titlen "Opstandelsen".

Gallerigangen:

Går man til højre fra portrummet mod vest, træder man ind i gallerigangen. Gangen ender ud i husets 2. mødesal - lille sal. I dag er der bla. adgang til kontorer fra gangen. Grundplanen er bevaret som den var indrettet, da der var lejligheder i bygningen. Arkitekterne er desuden inspireret af gallerigangene på Faaborg Museum. 

I gangen  hænger Sven Havsteen-Mikkelsens første skitser til de tre glasmosaikker i kirken.