Sognegården - det gamle hospital

Sognegårdens gavl med bindingsværk

De nuværende hospitalsbygninger blev opført, efter at en voldsom brand havde raseret stedet i 1712.

Den store bygning er fra 1738. Østgavlen stammer dog fra den tidligere bygning; her er særligt den gamle ”kurveformede” dør interessant. 

Bygningen rummer mødesal (Store sal og Lille sal) og kontorer.

Den lille bygning – kaldet ”det Lehnske hospital” - er nogle år yngre. Den rummer idag kirkekontor og andre kontorer.

Bygningen er opkaldt efter bygherren, den daværende ejer af Hvidkilde, Johan Lehn.