Den anonyme fællesplæne

3* Den anonyme fællesplæne

Plænen med anonyme urnegravsteder uden mindesten og med stenbed i plænen, der markerer fælles blomsterplads fortæller om en hastigt forandrende gravstedskultur.

Læg mærke til duetræet med den flotte kugleformede mistelten. Misteltenen er en halvsnylter, der kun får vand og næring fra træet den vokser på, men selv sørger for fotosyntesen.

 

Den anonyme fællesplæne