Hospitalet som menighedshus, portrum


I 1998 købte menighedsrådet de gamle bygninger. 

Med støtte fra ”A.P. Møller og Hustrus Fond til Almene Formål” og med Pluskontoret, Aarhus, som arkitekter foretog menighedsrådet i 2005 en gennemgribende renovering af bygningerne.

Hospitalet summer i dag af liv, idet det fungerer som en moderne sognegård, der ikke kun rummer kirkens mangesidede aktiviteter, men også kan benyttes af foreninger i sognet. 

 

Portrummet i dag

 

I store klosters portrum var den tidligere adgangsvej til kirkegården. 

Portrummet er i dag udsmykket med et  relief i bronze, nedlagt i gulvet. Det er lavet af kunstneren Erik Heide og forestiller Fisken, et gammel Kristus-symbol.

Relieffet har indskriften "IXTHYS", hvilket er det græske ord for "FISK". Bogstaverne IXTHYS er samtidig på græsk de første bogstaver i ordene "Jesus Kristus, Guds Søn, Frelseren".

 

Gulvets stenrelief af fisk