Menighedsrådets udvalg og stedfortrædere pr. 2024

Forretningsudvalg:

Claus Bagge (formand), Helle M. Hansen, Bo Linnebjerg, Anne-Mette Graubæk og Line Nissen

Rammer for udvalget - læs HER

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

Claus Bagge, Helle M. Hansen og Anne-Mette Graubæk

Vedtægter for udvalget - læs HER

Kommunikationsudvalg:

Anne-Mette Graubæk (formand), Ole Jørgensen, Thomas Neergaard, Line Nissen og Solveig Andreasen

Rammer for udvalget - læs HER

Aktivitetsudvalg:

Birgith Lotzfeldt (formand), Kirsten Larsen, Lise Moestrup, Solveig Andreasen, Line Nissen og Thomas Neergaard

Efter behov: kirketjener og organist

Rammer for udvalget - læs HER

Børne- og ungeudvalg:

Lise Moestrup (formand), Ulla Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Line Nissen og Thomas Neergaard

Ved behov: kirketjener 

Rammer for udvalget - læs HER 

Udvalg for grøn omstilling:

Anne-Mette Graubæk (formand), Ole Jørgensen, Ulla Kjærsgaard og Bo Linnebjerg

Rammer for udvalget - læs HER

Valgbestyrelse:

Anne-Mette Graubæk (formand), Claus Bagge, Ole Jørgensen og sekretær Solveig Andreasen

Stedfortrædere:

Anna Pia Holmgaard Axelsen

Peter Wraae Pouelsen

Anni Bech 

Bygningskyndig:

Jess Heine Andersen

Regnskabsfører:

Pr. 1. jan. 2024: Helle Solveig Hansen og Karina Knudsen, Fælles regnskabskontor i Provstiet