Referat menighedsrådsmøde 25. august 2022

Revideret dagsorden til møde nr. 6, den 25. august 2022

 

1. Fraværende: Birgith Lotzfeldt

2. Bemærkninger til dagsordenen: Ingen bemærkninger.


Punkter til beslutning:

3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg:

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af; Ulla Kjærsgaard, Birgith Lotzfeldt, Claus Bagge, Thomas Neergaard, Line Nissen og Sanna Räsänen.

Normering af organistfunktionen gennemgåes og tilrettes af menighedsrådet på det næste ordinære møde som forberedelse til stillingsopslag.

4. Etablering af frivillig laug:

Hans Bach Piekut stiller et praktisk forslag med beskrivelse af en eller flere frivillighedsopgaver der kunne etableres.


Punkter til drøftelse:

5. Arbejdsmiljøet i Sct. Jørgens Kirke, set i lyset af aktuel debat om det generelle arbejdsmiljø i folkekirken:

Det generelle arbejdsmiljø debatteret i rådet. Der arbejdes videre med emnet over de næste møder. Det er noteret at der bør være særlig opmærksomhed på ferie- og arbejdsplanlægning.

6. Svendborg kirkegårde:

Claus Bagge informerede om at der i Svendborg Kirkegårdes bestyrelse er dannet et flertal mod den siddende formand der ikke har flertallets tillid. Formand har informeret at denne ikke respekterer flertalsbeslutninger.

7. Fremtidig restaurering af kapel:

Arkitekt Lars Mindedal som har tegnet vores kapelbygning er kontaktet for sparring med hensyn til den oprindelige ide og tanke med kapelbygningen. Såfremt det er muligt arrangeres et møde mellem Lars Mindedal og menighedsrådet.

8. Opsamling fra budgetmøde

Bo Linnebjerg referede fra menighedsrådets budgetsamråd. Budgettet behandles igen på oktober mødet hvor de endelige ligningsrammer er kendte.

9. Evaluering af anvendelsen af kirken til tv-optagelser:

Arrangementet evalueret.

10. Det kommende menighedsrådsvalg:

Kandidatemner debatteret.


Pause – kaffepause


Orienteringspunkter: (Intet referat)

11. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

12. Orientering fra præsterne.

13. Orientering fra kontaktperson.

14. Orientering fra kasserer.

15. Orientering fra kirkeværge.

16. Orientering fra FU.

17. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

18. Orientering fra udvalgsformænd.

19. Orientering fra øvrige medlemmer.

20. Eventuelt.

 

Underskrift af referat.

 

Mødet slut:  22:05