Fotografering i kirken

Fotografering i Sct. Jørgens Kirke Svendborg

under gudstjenester og kirkelige handlinger


Sct. Jørgens kirkes menighedsråd tillader fotografering (digitale film- og lydoptagelser er ikke tilladt) i kirken efter nedenstående regler:

•  Under konfirmationer og vielser må der fotograferes fra
   siddepladserne i kirken ved ind- og udgang.

•  Ved dåb kan hvert følge efter aftale med præsten udpege en
    fotograf, der kan tage enkelte billeder under den kirkelige handling
    fra sin egen plads.
    Fotografen bedes holde opmærksomheden rettet mod, at andre   
    kirkegængere ikke risikerer at komme med på fotografiet.

•  Brugen af blitz er ikke tilladt.

•  Fotografier af andre kirkegængere og personale må ikke deles på
   sociale medier uden udtrykkeligt tilsagn.

Vær opmærksom på, at

•  Den udpegede fotograf følger personalets vejledning.

•  Fotografen bør tilstræbe at være så diskret som muligt og tage
   så få billeder som muligt.

•  Muligheden for fotografering begrænses for at bevare det
   højtidelige præg ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

•  Efter en dåb kan fotografering i korbuen aftales med kirketjeneren.

•  Efter en vielse kan fotografering i korbuen aftales med kirketjeneren.  
   Bemærk, at der ofte er flere kirkelige handlinger samme dag, som
   begrænser den tid, der er til rådighed.

 

Vedtaget af menighedsrådet den 12. april 2023