Referat konstituerende møde 23. november 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat konstituerende møde nr. 1, den 23. november 2023

 

1. Fraværende:
Ole Jørgensen fraværende.
Stedfortræder Peter Wraae Poulsen indkaldt og tilstede.

2. Bemærkninger til dagsordenen:
Ingen.

Beslutningspunkter:

3. Valg af formand
9 stemmesedler udleveret.
Claus Bagge valgt.
5 stemmer afgivet på Claus Bagge, 3 stemmer afgivet på Helle Hansen, 1 blank.

4. Valg af næstformand
9 stemmesedler udleveret.
Helle Hansen valgt.
7 stemmer afgivet på Helle Hansen, 2 blanke.

5. Valg af kirkeværge
Bo Linnebjerg valgt enstemmigt.

6. Valg af kasserer
Bo Linnebjerg valgt enstemmigt.

7. Valg af kontaktperson
Helle Hansen valgt enstemmigt.

8. Valg af bygningssagkyndig
Jes Heine Andersen valgt enstemmigt.

9. Valg af tegningsberettigede menighedsrådsmedlemmer
Claus Bagge og Helle Hansen valgt.

10. Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 01-01-2023 til 30-09-2023 (bilag 1)
Kvartalsrapport godkendt.

11. Mødeplan for kirkeåret 2024 (bilag 2)
Mødeplan godkendt. Dato for syn blev fastsat til den 22. maj.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 17.40