Referat menighedsrådsmøde 15. november 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 11, den 15. november 2023

1. Fraværende:
Birgith Lotzfeldt, Thomas Neergaard, Ole Jørgensen, Lise Moestrup.
Anna Pia Holmgaard indkaldt som stedfortræder.
Anna Pia Holmgaard og Line Nissen forlod mødet efter punkt 12.

2.  Bemærkninger til dagsordenen:
Information ønskes om, hvor bilag, der ikke er vedlagt dagsordenen, kan fremsøges.

Beslutningspunkter: 

3. Behandling af endeligt budget for 2024. 

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16410217, Budget 2024.
Endelig budget afleveret d. 13-11-2023 kl. 19:25, godkendt.

4. Beslutning om igangsættelse af etablering af Sct. Jørgens Klosterhave finansieret af fondsmidler
 (bilag 1-3)

Forslaget blev drøftet og sat til afstemning.
Imod forslaget stemte: Bo Linnebjerg, Kirsten Larsen, Ulla Kjærsgaard, Claus Bagge
For forslaget stemte: Helle Hansen, Anne Mette Graubæk, Anna Pia Holmgaard.
Forslaget blev nedstemt.
Line Nissen stemte ikke.
      
5. Beslutning om afsættelse af kr. 25.000 til dækning af indledende omkostninger ved etablering af klosterhave. (bilag 4)
Punktet udgår, da forslag i punkt 4 blev nedstemt.

6. Fastlæggelse af kollektliste for kommende kirkeår (bilag 5)
Indsamlingslisten for 2024, der er uforandret ift 2023, blev godkendt.

7. Beslutning om etablering af blomsterlaug (bilag 6)
Forslaget blev vedtaget.

8. Beslutning om vedligeholdelse af vinduer
Beslutning om at fortsætte vedligeholdelsen op til et beløb på kr. 60.000 såfremt der er økonomiske midler til det.

9. Beslutning om udpegelse af klimaambassadør
Orientering ved Anne Mette Graubæk om energi-tiltag drøftet i provstiet. Anne Mette Graubæk valgt til klimaambassadør/kontaktperson til provstiet.

10. Beslutning om etablering af lys ved cykler, estimeret omkostning kr. 25.000 (bilag 7)
Ved afstemning blev det besluttet, at der skal etableres lys ved cykelstativerne.
For forslaget stemte: Ulla Kjærsgaard, Helle Hansen, Anna Pia Holmgaard, Anne-Mette Graubæk, Kirsten Larsen.
Imod forslaget stemte: Claus Bagge, Bo Linnebjerg.
Line Nissen stemte ikke.
Kirkeværgen fremsætter forslag om belysningstype inden for den økonomiske ramme til beslutning på et senere møde.

11. Vedtagelse af revideret forretningsorden (bilag 8):
Indstilles til endelig godkendelse på næste menighedsrådsmøde.

12. Beslutning om oprettelse af prioriteringsliste for fremtidige projekter, herunder rammerne for en sådan liste.

Hvad skal på en prioriteringsliste, og hvad skal være den indbyrdes prioritering. Oversigt over indkomne forslag fremgår af bilag 9
Punktet enstemmigt forkastet. Helle Hansen og Bo Linnebjerg udarbejder et nyt forslag til behandling af budgetønsker og fremsætter det som beslutningspunkt.

Punkter til drøftelse:

Intet til drøftelse

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter: (Intet referat)

13. Orientering fra formanden.
Konstituerende møde den 23.11. kl. 17

14. Orientering fra præsterne.

15. Orientering fra kontaktperson.

16. Orientering fra kasserer.

17. Orientering fra kirkeværgen.

18. Orientering fra FU.

19. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

20. Orientering fra udvalgsformænd.

21. Orientering fra øvrige medlemmer.

22. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 22.10

 

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 11, den 15. november 2023

1. Fraværende:
Birgith Lotzfeldt, Thomas Neergaard, Ole Jørgensen, Lise Moestrup.
Anna Pia Holmgaard indkaldt som stedfortræder.
Anna Pia Holmgaard og Line Nissen forlod mødet efter punkt 12.

2.  Bemærkninger til dagsordenen:
Information ønskes om, hvor bilag, der ikke er vedlagt dagsordenen, kan fremsøges.

Beslutningspunkter: 

3. Behandling af endeligt budget for 2024. 

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16410217, Budget 2024.
Endelig budget afleveret d. 13-11-2023 kl. 19:25, godkendt.

4. Beslutning om igangsættelse af etablering af Sct. Jørgens Klosterhave finansieret af fondsmidler
 (bilag 1-3)

Forslaget blev drøftet og sat til afstemning.
Imod forslaget stemte: Bo Linnebjerg, Kirsten Larsen, Ulla Kjærsgaard, Claus Bagge
For forslaget stemte: Helle Hansen, Anne Mette Graubæk, Anna Pia Holmgaard.
Forslaget blev nedstemt.
Line Nissen stemte ikke.
      
5. Beslutning om afsættelse af kr. 25.000 til dækning af indledende omkostninger ved etablering af klosterhave. (bilag 4)
Punktet udgår, da forslag i punkt 4 blev nedstemt.

6. Fastlæggelse af kollektliste for kommende kirkeår (bilag 5)
Indsamlingslisten for 2024, der er uforandret ift 2023, blev godkendt.

7. Beslutning om etablering af blomsterlaug (bilag 6)
Forslaget blev vedtaget.

8. Beslutning om vedligeholdelse af vinduer
Beslutning om at fortsætte vedligeholdelsen op til et beløb på kr. 60.000 såfremt der er økonomiske midler til det.

9. Beslutning om udpegelse af klimaambassadør
Orientering ved Anne Mette Graubæk om energi-tiltag drøftet i provstiet. Anne Mette Graubæk valgt til klimaambassadør/kontaktperson til provstiet.

10. Beslutning om etablering af lys ved cykler, estimeret omkostning kr. 25.000 (bilag 7)
Ved afstemning blev det besluttet, at der skal etableres lys ved cykelstativerne.
For forslaget stemte: Ulla Kjærsgaard, Helle Hansen, Anna Pia Holmgaard, Anne-Mette Graubæk, Kirsten Larsen.
Imod forslaget stemte: Claus Bagge, Bo Linnebjerg.
Line Nissen stemte ikke.
Kirkeværgen fremsætter forslag om belysningstype inden for den økonomiske ramme til beslutning på et senere møde.

11. Vedtagelse af revideret forretningsorden (bilag 8):
Indstilles til endelig godkendelse på næste menighedsrådsmøde.

12. Beslutning om oprettelse af prioriteringsliste for fremtidige projekter, herunder rammerne for en sådan liste.

Hvad skal på en prioriteringsliste, og hvad skal være den indbyrdes prioritering. Oversigt over indkomne forslag fremgår af bilag 9
Punktet enstemmigt forkastet. Helle Hansen og Bo Linnebjerg udarbejder et nyt forslag til behandling af budgetønsker og fremsætter det som beslutningspunkt.

Punkter til drøftelse:

Intet til drøftelse

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter: (Intet referat)

13. Orientering fra formanden.
Konstituerende møde den 23.11. kl. 17

14. Orientering fra præsterne.

15. Orientering fra kontaktperson.

16. Orientering fra kasserer.

17. Orientering fra kirkeværgen.

18. Orientering fra FU.

19. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

20. Orientering fra udvalgsformænd.

21. Orientering fra øvrige medlemmer.

22. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 22.10