Navngivning

Navngivning foregår via selvbetjeningsløsning på borger.dk

Læs mere om navngivning på borger.dk

Godkendte navne kan ses på Familieretshusets oversigt

Dåb

Ved dåb kontaktes kirkekontoret, hvor dåbsdag aftales og der gives oplysninger om:

- barnets fulde navn 
- navn og adresse på mellem 2 og 5 faddere, der skal være døbt med en kristen dåb og ikke yngre end konfirmationsalderen.

1-2 uger før dåben henvender præsten sig til forældrene angående dåbssamtale. 

Der kan altid ske dåb, selvom barnet er navngivet. 

Vi har én dåb pr. højmesse. Det skyldes, at kirken er for lille til både at rumme menigheden og flere hold dåbsgæster ad gangen.  

Er der flere ønsker om dåb samme søndag tilbyder vi en særlig dåbsgudstjeneste efter højmessen. Dåbsgudstjenesten begynder kl. 11.30 og varer ca. 1/2 time.  

Vi tilbyder nu også lørdagsdåb i Sct. Jørgens kirke den første lørdag i måneden kl. 10. Der kan højst være 3 dåb om lørdagen.

Flere oplysninger om dåb og navngivelse kan ses på:             
Kirkeministeriets borgerportal: Under: dåb eller navngivning