Udlån af sognegården

Lokalerne i Sct. Jørgens sognegård kan lånes. Læs mere om mulighederne i regulativet nedenfor og kontakt kordegnen, hvis du vil låne et lokale. 

Regulativ for brug af Sct. Jørgens Sognegård.

Formål og anvendelse.

  1. Sognegårdens store sal - og lille sal er primært beregnet til møder, studiekredse og undervisning arrangeret af kirkens præster eller menighedsråd.
    
  2. Herudover kan lokalerne anvendes til andet lokalt folkekirkeligt arbejde, ligesom foreninger og organisationer i sognet kan få stillet dem til rådighed til kulturelle og socialt arbejde samt til andre formål efter nærmere aftale
    
  3. I det omfang, lokalerne er ledige, kan udensogns leje dem til de under pkt 2 nævnte formål.
    
  4. Med baggrund i at lokalerne primært anvendes til arrangementer, arrangeret af kirkens præster eller menighedsråd, kan andre først træffe endelig aftale om lån/leje fra 1.12. for månederne januar til juni det følgende år og fra 1.6. for månederne juli til december samme år.
    

Styrelse.

  1. Sct. Jørgens Sognegård tilhører menigheden og administreres af menighedsrådet.
  2. Udlejning/udlån administreres af kordegnen.


Lånebetingelser.

  1. Vederlag for benyttelse af lokalerne fastsættes årligt af menighedsrådet.
  2. Køkkenmaskiner og AV-midler må kun betjenes af voksne personer.
  3. Lokalerne må ikke benyttes til:
   Private fester, arrangementer af partipolitisk eller erhvervsmæssig karakter og til arrangementer, som er i strid med kirkens tarv.
  4. Sct. Jørgens Sognegård har ingen spiritusbevilling. Øl og vin kan nydes af voksne personer i lukkede forsamlinger i mindre omfang og efter udtrykkelig aftale for hvert arrangement. Ved misbrug vil man ikke kunne låne/leje lokalerne igen.

Vedtaget på menighedsrådsmødet den 16. november 2005