Mødedatoer og referater 2024

Menighedsrådsmøder i 2024, foregår i Sognegården.
Møderne er offentlige.

Dagsorden til møde den 13. juni

 

Referat den 23. nov. 2023 - Konstituerende møde

Referat d. 18. januar 2024

Referat d. 21. februar 2024

Referat d. 19. marts 2024

Referat d. 25. april 2024

Referat d. 15. maj 2024

Referat d. 13. juni 2024

Referat d. 14. august 2024

Referat d. 19. september 2024

Referat d. 8. oktober 2024

Referat d. 14. nov 2024

Referat d. 28. november 2024 - konstituerende møde for kommende år, 2025

Kalender menighedsrådsmøder