Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til. 

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til. Under punktet "kontakt" kan du sende sikker mail til den præst, du ønsker at løse sognebånd til. Anmodningen om at løse sognebånd skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Når du løser sognebånd, kan du også bestemme, at du flytter din valgret til menighedsrådet over til det nye sogn.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen, hvis afgørelse er endelig.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

 

LÆS mere på Kirkeministeriets hjemmeside