Menighedsrådsmedlemmer

Valgperioden er 2 år fra den 27. november 2022 til 1. søndag i advent 2024. 
Menighedsrådet har pr. den 23. nov. 2023 konstitueret sig således:

Claus Bagge

 Claus Bagge, formand

formand for forretningsudvalget, næstformand for kirkegårdsbestyrelsen, medlem af valgbestyrelsen

 

   Helle Margrethe Hansen, næstformand, kontaktperson

medlem af forretningsudvalget og af kirkegårdsbestyrelse

 

Bo Linnebjerg

  Bo Linnebjerg, kirkeværge og kasserer

medlem af forretningsudvalget, medlem af udvalg for grøn omstilling, næstformand for provstiudvalget

Ulla Kjærsgaard

  Ulla Kjærsgaard

medlem af aktivitetsudvalget, medlem af børne- og ungeudvalget, suppleant for Claus Bagge i kirkegårdsbestyrelsen

Kirsten Marie Larsen

  Kirsten Marie Larsen

medlem af aktivitetsudvalget, medlem af børne- og ungeudvalget

Anne-Mette Graubæk

  Anne-Mette Graubæk

formand for kommunikationsudvalget, formand for udvalg for grøn omstilling, formand for valgbestyrelsen, suppl. for Helle M. Hansen i kirkegårdsbestyrelsen, medlem i styrelsen for Skole for Kirke og Teologi.

Birgith Lotzfeldt

  Birgith Lotzfeldt

formand for aktivitetsudvalget, formand i styringsgruppen for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

  Ole Lindgaard Jørgensen

medlem af kommunikationsudvalget og medlem af udvalg for grøn omstilling

  Lise Rostgaard Moestrup

formand for børne- og ungeudvalget, medlem af aktivitetsudvalget

Solveig Andreasen

  Solveig Andreasen, kordegn

sekretær for menighedsrådet, medlem af Kommunikationsudvalget

Line Nissen

  Line Nissen, sognepræst

medlem af forretningsudvalget, kommunikationsudvalget, aktivitetsudvalget og børne- og ungeudvalget

Thomas Neergaard

  Thomas Neergaard, sognepræst

medlem af kommunikationsudvalget, aktivitetsudvalget, børne- og ungeudvalget