Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Aftenforedrag

Der arrangeres 3-4 aftenforedrag om året.

Næste foredrag er torsdag den 27. april kl. 19.30 med Benny Grey Schuster. Foredraget hedder:

Hvis disse sten (og betonen) kunne råbe! Hvordan sladrer arkitektur og indretning om kirken og tiden?

Ved mødet med vore nye kirker vil mange tænke, at de slet ikke ligner en kirke. Ofte er grunden nok, at vi opfatter den middelalderlige landsbykirke som den ”rigtige” form på en kirkebygning, men sådan har næsten ingen af de små 200 kirker bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud. På den baggrund vil foredraget give et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes ud, og hvad sker der, når vi moderniserer gamle kirker? Hvad er det, kirkernes rum og inventarets placering gør ved os? Kan rum og materialer ikke bare vække følelser i os, men også ligefrem skabe holdninger og meninger? Foredraget vil især gerne rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på.

Benny Grey Schuster har siden 1997 været lektor ved Præstehøjskolen, nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Inden da var han i sammenlagt 10 år ansat i forskellige stillinger ved Det teologiske Fakultet i Aarhus afbrudt af et 4½ årigt virke som præst for den danske menighed i Surrey, British Columbia, Canada. Blandt andet inspireret af den store forskel i traditionen for at bygge kirker i henholdsvis Danmark og på det nordamerikanske kontinent har Schuster igennem mange år været optaget af spørgsmålet om, hvordan de forskellige trosretningers lære og praksis påvirker både kirkens ydre og indre. Interessen i emnerne har igennem årene udmøntet sig i adskillige kurser om kirkearkitektur i Løgumkloster og et par artikler i danske fagtidsskrifter, og i foråret 2012 lancerede Schuster en hjemmeside om moderne dansk kirkearkitektur efter 1960: www.kirkearkitektur.dk. Denne hjemmeside har i 2017 fået følgeskab af en søgbar database om kunst og kunsthåndværk i folkekirken siden 1945: www.modernekirkekunst.dk.

Fotocollage: Benny Grey Schuster

 

 

 

 

Kalender aftenforedrag

Der er ingen begivenheder.