Menighedsrådet administrerer kirkens og præsteembedets indtægter og bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom efter fastsatte regler.

Menighedsrådet foretager indstilling til ledige præstestillinger, administrerer og ansætter medarbejdere ved kirken.

I begyndelsen af hvert kirkeår beslutter menighedsrådet, hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Formanden indkalder til mødet og udsender før mødet dagsorden med de punkter, der skal behandles på mødet. Mødet ledes af formanden.

Menighedsrådets møder er offentlige. Dog kan menighedsrådet beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre.

En gang om året afholdes offentligt regnskabsmøde, hvor regnskabet for forrige år forelægges.

Menighedsrådets værdigrundlag:

Udgangspunktet for det kirkelige arbejde er gudstjenesten.

Målet er at give den tro, det håb og den kærlighed som vi møder her videre i holdning og handling.

Det sker blandt andet ved:

  • At skabe mulighed for levende, aktive fællesskaber
  • Folkeoplysende arbejde
  • Kirkelig undervisning og samtale om tro
  • Kirkeligt socialt arbejde
  • Musikalsk engagement
  • At forme en god arbejdsplads for de ansatte
  • Positivt forvalterskab i forhold til bygninger og ansatte

 

 

        Menighedsrådsvalg 2020

Vi har afholdt valgforsamling i Sct. Jørgens sogn den 15. september og følgende blev valgt til menighedsrådet:

Bo Møller Linnebjerg
Inger H. N. Harder
Hans Bach Piekut
Ulla Kjærsgaard
Claus Ribe Bagge
Anne-Mette Graubæk
Kirsten M. Larsen
Silja Kjærbo
Birgith Lotzfeldt

Suppleanter:
Annie B. Bech
Helle G. T. Nilsson
Gunver K. Mærsk-Møller
Peter Wraae Poulsen

Det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste:

Kandidatlisten kan indleveres fra den 16. september til den 13. oktober kl. 19 på
Kirkekontoret, Brydegårdsvej 15 eller til formand for valgbestyrelsen Hans Bach Piekut, Sankt Jørgens Vej 79.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular fra Kirkeministeriet.

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 2 år.

Kandidatlisten skal underskrives af 9 stillere.