Mødedatoer i 2024

Menighedsrådsmøder i 2024, foregår i Sognegården.
Start kl. 18.30.

Møderne er offentlige.

 

18. januar, 21. februar, 19. marts, 18. april, 15. maj, 13. juni, 14. august, 19. september, 8. oktober, 14. nov. og 28. november - konstituerende møde for kommende år, 2025

Kalender menighedsrådsmøder