Dagsorden til konstituerende møde den 23. november 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Dagsorden til konstituerende møde nr. 1, den 23. november 2023, kl. 17:00 i Sognegården

 

1. Fraværende:

2. Bemærkninger til dagsordenen:

Beslutningspunkter:

3. Valg af formand

4. Valg af næstformand


5. Valg af kirkeværge

6. Valg af kasserer

7. Valg af kontaktperson

8. Valg af bygningssagkyndig

9. Valg af tegningsberettigede menighedsrådsmedlemmer

 

10. Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 01-01-2023 til 30-09-2022 (bilag 1)

 

11. Mødeplan for kirkeåret 2024 (bilag 2)

 

Underskrift af referat.

 

Mødet slut: